Sự khác nhau giữa Switch Ethernet và Hub

Managed Ethernet Switch

Bộ chuyển mạch Ethernet và HUB đều là thiết bị mạng kết nối các máy tính và các thiết bị IT (IP) với nhau. Hub là một thiết bị mạng cơ bản, cung cấp khả năng truyền dữ liệu đơn giản đến các địa chỉ MAC qua Lớp 1. Một bộ chuyển mạch Ethernet rất phức tạp, cung cấp tính bảo mật, hiệu quả, chức năng thông minh và khả năng truyền tới các địa chỉ MAC trong mạng cụ thể qua Lớp-2 và Lớp-3.

Lớp 1, 2 và 3 là gì?

Lớp (Layer) là các đường dẫn mà dữ liệu được truyền qua đó. Trong mô hình OSI xác định các lớp (layer) như là mô hình giao tiếp qua mạng. Sau đây là các lớp mà các trung tâm Ethernet và bộ chuyển mạch hoạt động trong mạng. Mỗi thiết bị thực hiện điều này bằng cách nhắm mục tiêu địa chỉ MAC.

Địa chỉ MAC là gì?

MAC là viết tắt của Media Access Control. Đó là địa chỉ 48 bit hoặc 64 bit được cấp cho thiết bị mạng tại thời điểm sản xuất. Địa chỉ MAC là địa chỉ phần cứng cho thiết bị đó. Mặt khác, địa chỉ IP là địa chỉ phần mềm. Cả hai điều này có thể được tìm thấy trong giao diện mạng (NIC) của chúng. Các địa chỉ này cho phép cả hub và switch truyền dữ liệu đến máy tính. Bây giờ bạn đã hiểu lộ trình mà tín hiệu truyền đi và địa chỉ của máy tính nhận, hãy xem cách mà các HUB và Switch truyền đến chúng.

HUB làm gì trong hệ thống mạng?

Ethernet Hub kết nối các tín hiệu truyền phát với các máy tính trong Mạng cục bộ (LAN) thông qua một quá trình được gọi là tràn khung, còn được gọi là unicast. Hub không phân biệt giữa các địa chỉ MAC và thực sự là không thể. Nó không có phần mềm cần thiết để xác định các mục tiêu cụ thể. Hub về cơ bản là một thiết bị không thông minh. Mỗi bit đến được sao chép trên tất cả các giao diện khác. Hub là cách dễ nhất và ít tốn kém nhất để xây dựng một mạng các máy tính cá nhân với nhau. Một Hub thường có 4 đến 12 cổng.

Một vấn đề với các trung tâm là lưu lượng không cần thiết do quá trình truyền spam. Nó cũng không an toàn vì nó có thể gửi dữ liệu không dành cho tất cả người dùng cuối.

Ethernet Switch làm gì trong hệ thống mạng?

Managed Ethernet Switch
Managed Ethernet Switch

Switch mạng là một thiết bị thông minh, truyền đến các địa chỉ MAC cụ thể trong mạng LAN. Nó có khả năng học hoặc “ghi nhớ” và phân biệt giữa các địa chỉ cụ thể bằng cách truy cập chúng từ bảng CAM. Phần mềm cho phép bộ chuyển mạch điều tiết lưu lượng, loại bỏ các tín hiệu spam và làm cho các mạng được kết nối hiệu quả cao. Một bộ chuyển mạch mạng thường có 24 đến 48 cổng.

Một bộ chuyển mạch Switch có giá cao hơn, nhưng nó không chỉ hỗ trợ máy tính cá nhân mà còn hỗ trợ nhiều loại thiết bị IP khác. Điều đó đưa nó vào lĩnh vực Internet vạn vật và khả năng hỗ trợ các thiết bị từ xa trong một mạng WAN, VLAN hoặc LAN lớn hơn. Các tính năng thông minh cho phép quản trị viên tắt và bật các cổng hoặc lọc thông qua các cổng cụ thể và quản lý bảo mật VLAN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *