Planet MGB series Module quang 1000BASE-SX/LX SFP Transceiver

Liên hệ báo giá

Planet MGB series Module quang 1000BASE-SX/LX SFP Transceiver dễ sử dụng, hỗ trợ Plug and Play, có thể thay thế và cắm “nóng” Hot swap-able