Planet MFB series Module quang 100BASE-FX SFP Transceiver

Liên hệ báo giá

Planet MFB series Module quang 100BASE-FX SFP Transceiver dễ sử dụng, hỗ trợ Plug and Play, có thể thay thế và cắm “nóng” Hot swap-able