Planet GT-902S/GT-905A/GT-906AB15 Media Converter Managed

Liên hệ báo giá

Planet GT-902S/GT-905A/GT-906AB15 Media Converter Managed thuộc Planet GST-90X series là dòng converter quang thông minh, có thể quản lý và cấu hình quan giao diện Web thân thiện

Các tính năng chính Planet GT-902S/GT-905A/GT-906AB15 Media Converter Managed :

  • 1 giao diện RJ45, 10/100/1000Mbps
  • 1 giao diện quang, trong đó:
  • GT-902: Chuyển đổi quang điện 2 sợi quang, đa mốt (multimode) với khoảng cách 220m, 550m.
  • GT-902S: Converter quang 2 sợi, single mode với khoảng cách 10km.
  • GT-905A: Converter quang dùng module quang SFP.
  • GT-906A15/GT-906B15: cặp converter quang 1 sợi: sử dụng công nghệ ghép bước sóng WDM (A-B) với khoảng cách 15km.
  • GT-906A60/GST-906B60: cặp converter quang 1 sợi: sử dụng công nghệ ghép bước sóng WDM (A-B) với khoảng cách 60km.
  • Nguồn điện: adapter 100~240VAC.