Planet GST-802S/GST-805A/GST-806AB Media Converter Managed

Liên hệ báo giá

Planet GST-802S/GST-805A/GST-806AB Media Converter Managed thuộc Planet GST-80X series là dòng converter quang thông minh, có thể quản lý và cấu hình quan giao diện Web thân thiện

Các tính năng chính Planet GST-802S/GST-805A/GST-806AB Media Converter Managed :

  • 1 giao diện RJ45, 10/100/1000Mbps
  • 1 giao diện quang, trong đó:
  • GST-802: Chuyển đổi quang điện 2 sợi quang, đa mốt (multimode) với khoảng cách 220m, 550m.
  • GST-802S: Converter quang 2 sợi, single mode với khoảng cách 10km.
  • GST-805A: Converter quang dùng module quang SFP.
  • GST-806A15/GST-806B15: cặp converter quang 1 sợi: sử dụng công nghệ ghép bước sóng WDM (A-B) với khoảng cách 15km.
  • GST-806A60/GST-806B60: cặp converter quang 1 sợi: sử dụng công nghệ ghép bước sóng WDM (A-B) với khoảng cách 60km.
  • Nguồn điện: adapter 100~240VAC.