Planet FST-802/FST-805A/FST-806AB Media Converter Managed 100M

Liên hệ báo giá

Planet FST-802/FST-805A/FST-806AB Media Converter Managed 100M là dòng managed media converter, cung cấp giải pháp chuyển đổi giữa giao diện điện 10/100Mbps và giao diện quang 100 Base-FX

Các tính năng chính Planet FST-802/FST-805A/FST-806AB Media Converter Managed 100M :

  • 1 giao diện RJ45, 10/100Mbps
  • 1 giao diện quang, trong đó:
  • FST-802: Chuyển đổi quang điện 2 sợi quang, đa mốt (multimode) với khoảng cách 220m, 550m.
  • FST-802S: Converter quang 2 sợi, single mode với khoảng cách 10km.
  • FST-805A: Converter quang dùng module quang SFP.
  • FST-806A15/FST-806B15: cặp converter quang 1 sợi: sử dụng công nghệ ghép bước sóng WDM (A-B) với khoảng cách 15km.
  • FST-806A60/FST-806B60: cặp converter quang 1 sợi: sử dụng công nghệ ghép bước sóng WDM (A-B) với khoảng cách 60km.
  • Nguồn điện: adapter 100~240VAC.